Chứng nhận

028 3735 1000

Liên hệ
Chứng nhận
SAFETY DATA SHEET Product: APET CLEARNORMAL

SAFETY DATA SHEET Product: APET CLEARNORMAL

Dữ liệu dựa trên kiến ​​thức hiện tại của chúng tôi và nhằm mô tả sản phẩm liên quan đến các yêu cầu về an toàn. Không nên sử dụng dữ liệu để ngụ ý bất kỳ sự đảm bảo nào về một thông số kỹ thuật cụ thể hoặc chung. Người sử dụng sản phẩm có trách nhiệm đảm bảo sự hài lòng của mình rằng sản phẩm phù hợp với mục đích và phương pháp sử dụng dự kiến. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tác hại nào do việc sử dụng thông tin này gây ra. Trong mọi trường hợp, các điều kiện bán hàng chung của chúng tôi được áp dụng.

QCVN 12-111BYT(FOOD)

QCVN 12-111BYT(FOOD)

1. Client : Japan Plus Vietnam Co., Ltd

2. Declared name of sample

3. Number of sample 5. Inspection criteria :APET plastic film : 01

4. Sample submitted on: 2

5 October 2022 : QCVN 12-1:2011/BYT - National technical regulation on safety and hygiene for synthetic resin implement, containers and packaging in direct contact with foods.

Giấy chứng nhận Pet_Rohs

Giấy chứng nhận Pet_Rohs

1. Client : Japan Plus Vietnam Co., Ltd

 2. Declared name of sample: PET plastic film

 3. Number of sample : 01

 4. Sample submitted on : 10 January 2022

 5. Inspection scope : Testing the characteristics specified at item 6 as required.

 6. Inspection criteria : Directive 2011/65/EU and Directive 2015/863/EU of the European parliament and of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment (RoHS).

Pet_ Reach Certificate (english)

Pet_ Reach Certificate (english)

Theo yêu cầu của khách hàng, sàng lọc SVHC được thực hiện theo: Hai trăm hai mươi ba (223) chất trong Danh sách Ứng viên Substances of Very High Lo ngại (SVHC) cho phép xuất bản bởi Cơ quan Hóa chất Châu Âu (ECHA) vào và trước ngày 17 tháng 1 năm 2022 liên quan đến Quy định (EC) số 1907/2006 liên quan đến REACH.

Zalo
Hotline